Uutta hälyttävää tietoa: nuoret vaarassa koukuttua nikotiinipusseihin – “Mistään terveystuotteista ei todellakaan ole kysymys”

Nikotiinipussit aiheuttavat helposti riippuvuutta, ja niiden nopeasti kasvanut käyttö huolestuttaa terveysalan asiantuntijoita. Nuorille kohdennetut markkinointikampanjat ja harhakäsitykset nikotiinipussien vaarattomuudesta ovat suuri uhka terveydelle. Koska nikotiinipussit voivat sisältää suuria nikotiinipitoisuuksia, niitä ei pidä käyttää myöskään nikotiinikorvaushoidon korvikkeena.

Nikotiinipussien käyttö on yleistynyt etenkin nuorten ja alle 18-vuotiaiden keskuudessa, mikä herättää suurta huolta terveysalan asiantuntijoissa. THL:n syyskuussa julkaiseman tutkimuksen[1]mukaan esimerkiksi ammattiin opiskelevista pojista 41,5 prosenttia oli käyttänyt nikotiinipusseja vähintään kerran. Myös nuoremmista, 8.-9.-luokkalaisista pojista 22,6 prosenttia oli jo kokeillut nikotiinipussien käyttöä tämän vuoden aikana.

“Nikotiinin käyttöön liittyy monia vakavia riskejä. Nikotiinin käytön aloittaminen nuorena aiheuttaa pysyviä muutoksia aivoissa ja vaikuttaa muun muassa oppimiskykyyn, muistiin sekä kognitiiviseen suoriutumiseen. Nikotiini voi myös altistaa ahdistus- ja masennusoireille”, toteaa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n nikotiinittomuuden asiantuntija Katri Saarela.

Nuorten lisääntynyt nikotiinipussien käyttö huolestuttaa suomalaisia yleisemminkin. Suomen ASH ry:n 20.10. julkaiseman kyselyn mukaan 75 prosenttia suomalaisista on huolissaan asiasta, ja lähes puolet kieltäisi nikotiinipussien myynnin.

Nikotiinipussit ovat annospusseihin pakattuja nikotiinituotteita, jotka eivät sisällä tupakkaa. Nikotiinipussien myynti Suomessa vapautui huhtikuussa, kun Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kumosi yli neljä milligrammaa nikotiinia sisältävien nikotiinipussien luokittelun lääkkeeksi. Sen jälkeen nikotiinipussien myyntimäärät ovat kasvaneet rajusti.

[1] https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/147301/URN_ISBN_978-952-408-159-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Nikotiini heikentää oppimiskykyä, muistia ja verisuonten toimintaa

Nikotiinipussien helppo saatavuus ja kohdennettu markkinointi sosiaalisessa mediassa ovat tehneet niistä houkuttelevia etenkin nuoremmille käyttäjille. Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkalan mukaan osa käyttäjistä saattaa pitää nikotiinipusseja vaarattomina, koska ne eivät sisällä tupakkaa.

“Esimerkiksi monet liikuntaa harrastavat luulevat, että nikotiinipussit eivät heikennä suorituskykyä. Mistään terveystuotteista ei todellakaan ole kysymys. Nikotiini heikentää valtimoverisuonten toimintaa monin tavoin. Valtimosuonten tehtävä on kuljettaa verta lihaksiin, mutta kun nikotiini supistaa verisuonia ja vaurioittaa niiden seinämiä, urheilusuoritus todennäköisesti kärsii”, Hekkala huomauttaa.

Saarela painottaa, että nikotiini on myrkky, joka aiheuttaa voimakasta riippuvuutta. Fyysiset vieroitusoireet, kuten keskittymisvaikeudet ja unettomuus, haittaavat niin arjen sujumista kuin liikuntasuorituksia. Pitkäaikainen nikotiinipussien käyttö voi myös altistaa rytmihäiriöille ja lisätä kakkostyypin diabeteksen riskiä.

Nikotiinipussit eivät sovellu nikotiinikorvaushoidoksi

Myös monet nikotiinikorvaushoitojen käyttäjät ovat siirtyneet käyttämään nikotiinipusseja, sillä ne ovat nykyisin edullisempia kuin nikotiinikorvaushoitoon tarkoitetut tuotteet.

Nikotiinin korvaushoitotuotteet on kuitenkin tarkoitettu väliaikaiseen käyttöön hoitamaan nikotiinin vieroitusoireita. Niiden tarkoitus on auttaa käyttäjää siirtymään asteittain miedompiin nikotiinikorvaushoitovalmisteisiin, kunnes käytön voi lopettaa kokonaan. Nikotiinipussien sisältämät nikotiinipitoisuudet voivat sen sijaan olla hyvinkin suuria.

”Korvaushoitoon käytetyt tuotteet on lääketieteellisesti tutkittu, ja ne ovat käyneet läpi asianmukaisen lupaprosessin. Nikotiinipusseissa ei ole tällaista prosessia taustalla, ja varsinkaan verkosta tilattavien pussien kohdalla niiden sisällön turvallisuudesta ei ole mitään takeita”, Katri Saarela muistuttaa.

Nikotiinikorvaushoitovalmisteet ovat saatavilla ilman reseptiä apteekeista ja päivittäistavarakaupoista. Saarela korostaa, että nikotiinikorvaushoito on usein hyvä aloittaa terveydenhuollon ammattilaisten opastamana, jolloin käyttäjälle räätälöidään oma lopettamissuunnitelma.

Haleon Finland Oy

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy