Venäjän Suomeen kohdistuvan tiedustelun ja vaikuttamisen uhka säilyy koholla

Venäjän tiedustelun ja vaikuttamisen uhka on säilynyt koholla henkilötiedustelun toimintamahdollisuuksien heikentymisestä huolimatta. Suomeen kohdistuvan terrorismin uhkassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Venäjän toiminta on edelleen Suomen kansallisen turvallisuuden suurin uhka. Venäjä kohtelee Suomea epäystävällisenä valtiona ja kohdistaa Suomeen vakoilua ja laaja-alaista vaikuttamista. Nato-jäsenyys kuitenkin suojaa Suomea kaikkein voimakkaimmilta toimilta. Pelotteen luominen ja vaikuttaminen Suomen Nato-jäsenyyden muotoutumiseen ovat Venäjän päätavoitteita Suomeen kohdistuvassa vaikuttamisessa.

Vastatiedustelutyöllä, tiedustelu-upseerien karkotuksilla ja tiukalla viisumipolitiikalla Suomi sai viime vuonna heikennettyä Venäjän henkilötiedustelun toimintamahdollisuuksia, mutta tiedustelu-uhka säilyy. Se voi kohdistua erityisesti Venäjällä edelleen matkustaviin tai oleskeleviin suomalaisiin tai suomalaisiin kolmansissa maissa.

Erityisesti kybermaailmaan sekä kriittiseen infrastruktuuriin liittyy kohonnut tiedustelun ja vaikuttamisen uhka. Sen sijaan massiivinen infrastruktuurin toiminnan lamauttava vaikuttaminen Suomen alueella ei ole edelleenkään todennäköistä lähitulevaisuudessa.

Välineellistetty maahanmuutto on Venäjälle tapa osoittaa tyytymättömyyttään Suomen Nato-jäsenyydestä ja ylipäänsä näyttää, mitä Venäjän epäyställiseksi kokemasta toiminnasta seuraa.

Suojelupoliisin arvion mukaan Venäjällä ole mitään syytä muuttaa toimintaansa rajalla lähitulevaisuudessa.

”Uhka on pitkäkestoinen, tämä on Venäjälle helppo tapa pitää Suomi varpaillaan,” toteaa Suojelupoliisin vt. päällikkö Teemu Turunen.

Venäjä muutti viime syksynä vakiintunutta käytäntöään Suomen vastaisella rajalla ja alkoi päästää rajanylityspaikoille henkilöitä ilman asianmukaisia matkustusasiakirjoja.

Suomeen kohdistuvan terrorismin uhkassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia

Terrorismin uhka on edelleen neliportaisen asteikon tasolla kaksi eli kohonnut. Todennäköisimmän terrori-iskun uhkan Suomessa aiheuttavat äärioikeistolaista tai radikaali-islamistista ideologiaa kannattavat yksittäiset henkilöt tai pienryhmät. Radikalisoituminen koskettaa Suomessa todennäköisesti yhä useammin myös alaikäisiä nuoria.

Euroopassa radikaali-islamistisesti motivoituneen terrori-iskun uhka on voimistunut viime vuoden aikana. Uhkan kasvuun vaikuttavat erityisesti Koraanien polttamiset Euroopassa sekä terroristijärjestö Hamasin ja Israelin välinen konflikti. Voimistunut uhka muualla Euroopassa ei ole vaikuttanut merkittävästi uhkatasoon Suomessa. Päivitetty terrorismin uhka-arvio sisältyy Suojelupoliisin vuosikirjaan.

Suojelupoliisi

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy