Veronmaksajat laski: Palkansaajan verotus kevenee 0,6-1,3 prosenttiyksikköä vuonna 2024

Palkansaajamaksujen muutokset ja hallituksen verokaavailut keventävät palkkaverotusta vuonna 2024. Keskituloisen 3840 euroa kuukaudessa tienaavan palkansaajan verotus kevenee 0,7 prosenttiyksikköä, mikä jättää palkasta 340 euroa enemmän käteen vuodessa. Pienipalkkaisen 2000 euroa ansaitsevan verotus kevenee ensi vuonna 1,0 prosenttiyksikköä ja hyväpalkkaisen 8000 euroa tienaavan 0,7 prosenttiyksikköä.

Suurimmillaan kevennys on 14000 euron kuukausituloilla 1,3 prosenttiyksikköä, mihin vaikuttaa väliaikaisen solidaarisuusveron jatkaminen uudella tulorajalla.

Näissä Veronmaksajain Keskusliiton laskelmissa palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun oletetaan alenevan 0,71 prosenttiyksikköä, sairausvakuutuksen päivärahamaksun 0,25 prosenttiyksikköä ja sairaanhoitomaksun 0,08 prosenttiyksikköä. Lisäksi on huomioitu valtiovarainmininisteriön budjettiehdotukseen sisältyvät työtulovähennyksen korotus sekä solidaarisuusveron jatkaminen.

Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtinen huomauttaa, että palkansaajien verotuksen keveneminen on ensi vuonna käytännössä sosiaalivakuutusmaksujen alenemisen varassa.

Työttömyysvakuutusmaksun aleneminen on luonnollinen seuraus työllisyyden paranemisesta ja työllisyysrahaston puskurien täyttymisestä. Lisäksi hallituksen toimet vaikuttavat osaltaan työttömyysturvamenoihin, joiden kattamiseen maksuja kerätään.

– Hallituksen ei tule tässä tilanteessa omilla veroratkaisuillaan keinotekoisesti jarruttaa työttömyysvakuutusmaksujen alentamisen vaikutuksia, katsoo Lehtinen.

Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa hallitusohjelman mukaisista 500 miljoonan euron veronkevennyksistä ollaan toteuttamassa ensi vuonna vaivainen 100 miljoonan euron siivu.

– Hallitusohjelman mukaista veronkevennystä ollaan panttaamassa aivan turhaan. Valtiontaloutta ei auteta lykkäämällä jo päätettyä kevennystä vaalikauden loppuvuosille.

Lehtinen muistuttaa, että palkansaajan nettoansioiden ostovoima on inflaation kiihdyttyä tänä vuonna romahtanut alimmilleen 15 vuoteen ja talous on kääntymässä taantumaan. Siksi on erityisen tärkeää huolehtia suomalaisten ostovoiman paranemisesta ensi vuonna.

– Ostovoimaa pitää vahvistaa tässä ja nyt, eikä vasta vuosien päästä.

– Sosiaalivakuutusmaksujen alennukset tulevat nyt todella hyvään aikaan ja tarpeeseen. Lisäksi hallitus voi tehdä budjettiriihessä oman osansa toteuttamalla hallitusohjelmassa päätettyjä veronkevennyksiä.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy