Vuodesta 2023 tulee yrityksille hitaan kasvun vuosi

Tilintarkastajabarometri

Suomen Tilintarkastajat ry

Tilintarkastajat ennakoivat alkaneesta vuodesta hitaan kasvun aikaa. Voimakkain käänne koetaan rakennusalalla, kuljetus- ja varastointialalla sekä maa-, metsä- ja kalataloudessa. Näillä kolmella alalla yritysten liikevaihdon arvioidaan supistuvan, henkilöstömäärän vähenevän ja toiminnan jatkuvuusongelmien yleistyvän, selviää Tilintarkastajabarometrista. 

Suomen Tilintarkastajat ry:n Tilintarkastajabarometrin mukaan alkaneesta vuodesta tulee yrityksissä hidastuvan kasvun vuosi. Tilintarkastajat arvioivat, että liikevaihdon kasvu hidastuu tuntuvimmin rakennusalalla, kuljetus- ja varastointialalla sekä maa-, metsä- ja kalataloudessa.

Isoista toimialoista teollisuudessa sekä kaupan alalla yritysten liikevaihto jatkaa tänä vuonna kasvua, mutta aiempaa hitaampana. Tilintarkastajat odottavat kasvun jatkuvan myös majoitus- ja ravitsemustoiminnassa sekä taide-, viihde- ja virkistysalan yrityksissä, joita koronavuodet ovat koetelleet.

Rakennusalalle, kuljetus- ja varastointialalle sekä maa-, metsä- ja kalatalouteen tilintarkastajat ennakoivat myös henkilöstövähennyksiä. Voimakkaimmin työpaikat ovat uhattuna rakennusalalla. Sen sijaan teknologiayrityksissä henkilöstömäärän kasvun odotetaan jatkuvan, samoin esimerkiksi finanssi- ja rahoitusalalla.

Toiminnan jatkuvuusongelmat nostavat päätään 

Investoinneissa selkein käänne nähtäneen teollisuudessa. Tilintarkastajat ennakoivat teollisuuden investointien sukeltavan kasvuvuosien jälkeen pakkaselle. Investointien kasvua tilintarkastajat ennakoivat vain koulutus- ja teknologiayrityksiin sekä rahoitus- ja finanssialan yrityksiin, joskin näilläkin aloilla kasvun odotetaan jäävän vähäiseksi.

Yritysten kyky jatkaa toimintaansa näyttää tänä vuonna olevan uhattuna hieman yleisemmin kuin viime vuonna. Tilintarkastajat arvioivat yrityksen toiminnan jatkuvuutta aina tilintarkastuksen yhteydessä.

Tänä vuonna tilintarkastajat odottavat toiminnan jatkuvuuden olevan aiempaa enemmän uhattuna etenkin rakennusalalla, kuljetus- ja varastointialalla sekä maa-, metsä- ja kalataloudessa. Pääsyyt yritystoiminnan vaarantumiselle ovat energian kallistuminen sekä yleisen taloustilanteen heikkeneminen.

Tilintarkastajabarometrin tulokset perustuvat tilintarkastajien arvioihin asiakasyritystensä taloudellisesta tilanteesta. Tilintarkastajat tekevät vuositasolla noin 122 000 tilintarkastusta.

Tilintarkastajabarometriin vastasi 398 tilintarkastajaa marras-joulukuun taitteessa. Kyselyn toteutti Suomen Tilintarkastajat ry:n toimeksiannosta tutkimusyhtiö Aula Research.

Mikä Tilintarkastajabarometri? 

Tilintarkastajabarometri luotaa tilintarkastajien näkemyksiä yritysten ja talouden tilasta. Tilintarkastajat ovat riippumattomia yritystalouden asiantuntijoita, joten barometri avaa objektiivisen näkymän talouskehitykseen. Tilintarkastajat tekevät vuositasolla noin 122 000 tilintarkastusta.

Barometrin tiedonkeruu tehtiin 17. 11.–15.12.2022. Kyselyn kohdistettiin Suomen Tilintarkastajat ry:n tilintarkastajajäsenille. Vastaaja määrä nousi 398:aan, ja vastausprosentti oli 34. Tulosten virhemarginaali on 4 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Barometrin toteutti tutkimusyhtiö Aula Research kohdistettuna internet- ja puhelinkyselynä.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy