Wega suunnittelee suuren mittaluokan biokaasulaitoksen rakentamista Nivalaan

Wega suunnittelee Copenhagen Infrastructure Partnersin kanssa suuren mittaluokan biokaasulaitosinvestointia Nivalaan. Laitoksessa on tarkoitus hyödyntää alueen maatalouden sivuvirtoja, kuten liete- ja kuivalantaa, ylijäämärehua sekä muita mahdollisia jakeita. Biokaasulaitos voi vastaanottaa myös elintarviketeollisuuden biojätteitä, esimerkiksi heraa, kirnumaitoa sekä rasvakaivojätettä. Suunniteltu käsittelykapasiteetti on noin 300 000 t vuodessa ja valmistuessaan laitos on Suomen suurin.

Tarkoituksena on tuottaa noin 150 GWh nesteytettyä biokaasua pääosin liikenteen polttoaineeksi. Lannan käsittely biokaasulaitoksessa tuo merkittäviä ilmastohyötyjä, kun lannasta vapautuva metaanikaasu saadaan talteen ja hyötykäyttöön polttoaineena. Laitoksen toiminnalla on mahdollisuus parantaa alueen ravinnekiertoa merkittävästi, koska laitoksesta syntyvä mädäte voidaan palauttaa biolannoitteena maatiloille.

”Nivalan kaupungin tavoitteena on edistää bio- ja kiertotalouden kehittymistä.  Olemme erittäin tyytyväisiä  siitä, että  Nivalaan on sijoittumassa suuren mittaluokan biokaasulaitosinvestointi. Investointi tuo alueen toimijoille mukanaan monenlaisia mahdollisuuksia.”, kommentoi Nivalan kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu.

Wega selvittää myös biokaasun jalostuksessa syntyvän biogeenisen hiilidioksidin hyödyntämistä synteettisen metaanin tuotannossa. Metanoinnissa tarvittava vety on tarkoitus tuottaa elektrolyysi-prosessissa uusiutuvalla sähköllä. Elektrolyysin hukkalämpö on tarkoitus ottaa talteen ja hyödyntää biokaasulaitoksella sekä mahdollisuuksien mukaan Nivalan alueen lämmitystarpeissa.

Haluamme ilolla ilmoittaa, että alueelle käynnistyy uusi ja innovatiivinen biokaasuhanke, joka tulee tarjoamaan merkittäviä kiertotalousmahdollisuuksia alueen toimijoille. Järjestämme NIHAKin kanssa keskustelutilaisuuden biokaasuhankkeesta Nivalassa 30.8.2023 ja toivotamme kaikki hankkeesta kiinnostuneet tahot lämpimästi tervetulleiksi tilaisuuteen.

Wega Group Oy

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy