Xamkin Kuitulaboratorio uudistaa biotuotetehtaiden analytiikkaa merkittävän hankerahoituksen avulla

Kuva: Juha-Pekka Ontronen

30.01.2023, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kuitulaboratorio on saanut lähes miljoonan euron rahoituksen projektille, jossa kehitetään uusia teollisia analysointisovelluksia uusiutuvan metsäteollisuuden tarpeisiin.  Kolmivuotisen hankkeen rahoittajana on Business Finland.

Metsäteollisuus ja alan teknologiatoimittajat kehittävät Suomessa aktiivisesti uusia sellulaatuja ja niiden valmistusprosesseja. Kun innovaatiot ovat edenneet teolliseen valmistukseen, on syntynyt merkittävä tarve uusien sellu- ja kuitulaatujen nykyistä tarkemmalle analytiikalle. Tätä kehitetään nyt rahoituksen saaneessa projektissa, jonka nimi on CEBIPRO – New analytical technologies for circular economy biorefineriers. 
–  Projektissa tutkitaan ja kehitetään uusien sellulaatujen valmistusprosessien ja laadun kannalta tärkeitä mittaus- ja analysointitekniikoita, tutkimuspäällikkö Matti Ristolainen UPM:n tutkimuskeskuksesta toteaa.

Tutkittavat kuitusovellukset ovat tekstiilien raaka-aineita, läpinäkyviä filmejä ja nestepakkauksia sekä pakkausten barrier-materiaaleja, jotka estävät esimerkiksi hapen läpäisyä.

Kun mikrofibrilloidun selluloosan käyttö kasvaa voimakkaasti, tarvitaan nykyistä tarkempia mittaus- ja analyysiratkaisuja.
Valmet Automation on kehittänyt erityisen fraktiointi- ja UHD-kameratekniikan. Kuitulaboratorion projektissa tutkitaan, kuinka sen avulla voidaan parantaa mikro- ja nanosellujen teollista analytiikkaa ja tuotantoprosessien tehokkuutta.
–    Kuitulaboratorion ja Valmet Automationin pitkäaikainen yhteistyö metsäteollisuuden mittausteknologian alalla on ollut hyvä pohja tämän merkittävän tutkimushankkeen käynnistymiselle, tutkimusjohtaja Lasse Pulkkinen Xamkista sanoo.

Projektissa tutkitaan myös Kuitulaboratoriossa kehitetyn NMR-teknologian eli ydinmagneettisen resonanssin sovelluksiin kuidun polymerisaatioasteen online-mittauksissa. Kuitulaboratoriolla on useita patentteja sovellusalaan liittyen.

Vähemmän vettä ja kaikki jakeet käyttöön

Kiertotalous on tulevaisuudessa ratkaisevassa roolissa, kun biotuotetehtaiden resurssitehokkuutta suunnitellaan ja kehitetään. Kuitumittausten lisäksi projektissa tutkitaan uusia keinoja hallita tehtaiden vesikiertojen sulkemiseen tähtääviä teollisia prosesseja. Samalla saadaan tietoa teknologioista, joita tarvitaan, jotta sellutehtaissa voidaan käyttää vähemmän vettä.

Tulevaisuuden biotuotetehtaissa puuraaka-aineen mukana tulevat arvokkaat mineraalit on eroteltava talteen esimerkiksi arvokkaiksi lannoitejakeiksi. CEBIPRO-projektissa pureudutaan myös näiden jakeiden analysointiin ja hallintaan.

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2023-30.4.2025. Hankkeen päärahoittaja on Business Finland, joka on myöntänyt hankkeelle Euroopan unionin NextGenerationEU -rahoitusta Suomen kestävän kasvun ohjelmasta.

Savonlinnassa toimiva Kuitulaboratorio on yksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) tutkimusyksiköistä. Projektiin osallistuvat teollisina partnereina Valmet Automation, UPM-Kymmene Oyj, StoraEnso Oyj, Wetend Technologies, Fiber-X sekä Aquaflow Oy. Projekti on osa Valmetin Beoynd Circularity VETURI-ohjelmaa. VETURI-ohjelmassa yhteistyössä suurten veturiyritysten, start-up -yritysten sekä tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyönä luodaan Suomeen laajoja innovaatio- ja teknologiaekosysteemejä, jotka tähtäävät merkittävään uuteen liiketoimintaan ja suomalaisten yritysten viennin kasvattamiseen.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy