Yli viidesosa rakentajista työttömänä tai lomautettuna

Avoimeen työttömyyskassaan kuuluvista Rakennusliiton jäsenistä 22 prosenttia sai tammikuussa ansiopäivärahaa eli oli työttömänä tai lomautettuna.
Työttömien määrä on kasvanut merkittävästi sekä vuoden takaisesta että viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Vuosi sitten tammikuussa työttömänä oli 14,3 % rakentajista. Joulukuussa 2023 työttömyysaste oli 16,2 %, eli työttömiä ja lomautettuja oli tammikuussa noin 2 500 enemmän kuin kuukautta aiemmin. Nousu on nopein vuosikausiin.

– Tilanne oli ennakoitavissa, ja työttömyys nousee tästä edelleen, Rakennusliiton puheenjohtaja Kimmo Palonen toteaa.

Rakennusala on kriisissä. Uusien asuntojen tarve tai vanhojen korjaustarve ei kuitenkaan ole hävinnyt mihinkään, vaikka rakentaminen on poikkeuksellisen matalalla tasolla.

– Rakennusteollisuus RT on todennut, että vuoteen 2040 mennessä on rakennettava 600 000 asuntoa suurimpiin kasvukeskuksiin.

Palonen vieraili tammikuun lopussa RT:n ja muiden rakennusalan keskeisten vaikuttajien kanssa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkäsen luona. Ministerille esitettiin monia keinoja alan tilanteen parantamiseksi. Toimenpiteiksi ehdotettiin muun muassa valtion tukeman asuntorakentamisen lisäämistä, korjausrakentamisen vauhdittamista määräaikaisella 10 % avustuksella ja infrainvestointien etupainotteista käynnistämistä.

Vaikea tilanne näkyy alalla monin tavoin, eivätkä maan hallituksen leikkaukset helpota rakentajien asemaa.

– Yhdessä työttömyysturvan leikkauksien kanssa tilanne ajaa ammattilaisia pois alalta. Siitä kärsivät paitsi työntekijät, myös yritykset, Palonen korostaa.

Rakennusliitto ry

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy