Yrittäjägallup: Paikallinen sopiminen ja irtisanomisen helpottaminen hallituksen tärkeimmät uudistukset yrityksille

Yrittäjien ja yritysten edustajien mielestä hallituksen tärkeimmät työllistämistä auttavat uudistukset ovat paikallisen sopimisen lisääminen sekä määräaikaisten työsopimusten sekä henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen. Lähde: Yrittäjägallup 8/2023.

Yrittäjien ja yritysten edustajien mielestä hallituksen tärkeimmät työllistämistä auttavat uudistukset ovat paikallisen sopimisen lisääminen sekä määräaikaisten työsopimusten sekä henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen. ”Yrittäjät odottavat, että uudistuksia viedään määrätietoisesti eteenpäin eikä hallitus horju ammattiliittojen painostuksen ja uhkailun alla”, sanoo toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä.

Lisäksi ensimmäisen sairauspäivän palkattomuus ja kohtuuttomiin lakkoihin puuttuminen nousevat tärkeinä uudistuksina esille. Yli 10 henkeä työllistävissä yrityksissä takaisinottovelvollisuuden poistaminen saa kannatusta työllisyyttä kannustavana toimena.

Suomen Yrittäjät on valtaosin tyytyväinen hallitusohjelman uudistuksiin.

”Moni Yrittäjien jopa vuosikymmeniä ajama uudistus etenee. Hallitus tekee historiallisia uudistuksia. Talouskasvun hiipuminen ja konkurssien määrän kasvu tarkoittavat, että uudistuksia tarvitaan entistäkin enemmän”, johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

”Uudistukset ovat maltillisia. Niitä on tehty jo vuosia kilpailijamaissamme. Ne on tehtävä, jotta työnantajayrittäjien määrän lasku saadaan loppumaan ja kääntymään kasvuksi. Liittojen ei kannata järjestää maltillisten uudistusten takia torikokouksia tai poliittista operointia”, Pentikäinen toteaa.

Reformeja tarvitaan useista syistä

Pentikäinen muistuttaa, että työmarkkinauudistuksia tarvitaan useista syistä.

”Meillä on vauhdilla velkaantuva julkinen talous. Meillä on korkea rakenteellinen työttömyys. Meidän työnantajayrittäjiemme määrä on viime vuosina jopa romahtanut. Meillä on liki 300 000 25-59-vuotiasta kokonaan työvoiman ulkopuolella, ei siis työttöminä ja työllisinä, mikä syventää huoltosuhdeongelmia.”

”Meillä ihmiset ja yritykset eivät ole työmarkkinoilla lain edessä yhdenvertaisessa asemassa. Työmarkkinoilla on kaksi kastia: jäsenet ja ei-jäsenet. Konkurssien määrä kasvaa. Tarvitsemme keinoja, jotka auttavat yrityksiä pysymään hengissä ja menestymään”, Pentikäinen luettelee.

“On myös työntekijän etu, että Suomessa on hyvä tarjota työtä ja mahdollisimman monella on mahdollisuus olla työelämässä. Työ vahvistaa osallisuuden kokemusta ja tuo elämään merkitystä. Kun julkinen talous on terve ja työllisyys korkea, voimme paremmin huolehtia kaikista Suomessa asuvista”, sanoo Pentikäinen.

SY: Sunnuntain tuplapalkasta luovuttava

Suomen Yrittäjien mielestä hallitusohjelman uudistukset ovat työmarkkinoiden uudistamisen alku, mutta eivät riitä. Toimenpiteitä tarvitaan lisää.

”Seuraavaksi on puututtava sunnuntain tuplapalkkaan ja annettava työpaikoille myös mahdollisuus toisin sopimiseen. Nämä hallituksen listalta toistaiseksi puuttuvat”, Makkula sanoo.

 

Yrittäjägallupiin vastasi 1207 pk-yrityksen edustajaa 9.–16.8.2023 välisenä aikana. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 2,8 prosenttiyksikköä. Tutkimuksen toteutti Kantar Public Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy