A. Ahlström Oy hankkii enemmistöosuuden Metsäkonepalvelu Oy:stä

A. Ahlström on 19.12.2023 allekirjoittanut sopimuksen, jolla se hankkii noin 85 prosentin osuuden Metsäkonepalvelu Oy:stä. Hankinta on hyvä lisä A. Ahlströmin strategisiin omistuksiin, joiden ydin muodostuu metsä- ja kuitusektorin yhtiöistä. Metsäkonepalvelu on suurin puunkorjuupalveluja tarjoava toimija Suomessa, ja sillä on strateginen jalansija Ruotsin markkinoilla.

Metsäkonepalvelu-konserni tuottaa koneellisen puunkorjuun palveluita ja on selvä markkinajohtaja Pohjoismaiden erittäin pirstaloituneilla markkinoilla. Yhtiön asiakaskunta koostuu suurista pohjoismaisista metsäyhtiöistä, yksityisistä suurmetsänomistajista ja julkisesta sektorista. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Hämeenlinnassa, ja sen toiminta-alue kattaa Etelä- ja Keski-Suomen sekä Eksjön ympäristön Ruotsissa.

”A. Ahlström on metsä- ja kuitusektorin pitkäjänteisenä teollisena omistajana ihanteellisessa asemassa tukemaan Metsäkonepalvelun tulevaisuuden kehitystä ja kasvua. Yhteytemme toimialaan sekä pitkä kokemuksemme yritysten kehittämisestä auttaa Metsäkonepalvelua siirtymään seuraavaan kehitysvaiheeseen”, sanoo A. Ahlström Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Vainionpää.

A. Ahlström on hankkinut 84,88 prosentin osuuden Metsäkonepalvelusta. Muutamalle olemassa olevalle osakkeenomistajille jää vähemmistöosuus yhtiöstä. Teemu Tolppa jatkaa yhtiön toimitusjohtajana.

”Markkinoiden suurimpana toimijana Metsäkonepalvelu on hyvässä asemassa hyötyäkseen toimialan jatkuvasta kehityksestä. Yhtiö on osoittanut ylivertaista operatiivista tehokkuutta palvellessaan asiakkaitaan vuosikymmenten ajan, mikä luo vahvan perustan tulevaisuuden kasvulle kiinnostavassa ja nopeasti muuttuvassa markkinaympäristössä. Yhtiötä arvostetaan asiakkaiden keskuudessa, ja se on houkutteleva työnantaja metsäalan ammattilaisille”, sanoo A. Ahlströmin sijoitusjohtaja Andreas Ahlström.

“Omistusjärjestely selkeyttää yhtiön omistusrakennetta sekä turvaa toiminnan jatkuvuuden. Olen ylpeä saadessamme pääomistajaksi pitkäjänteisen sijoittajan, joka tuntee metsäalan ja arvostaa tarinaamme myös muuten kuin lukujen valossa. ESG ja sen todentaminen on tärkeä teema alalla. Tämänkaltaisissa asioissa uskon A. Ahlströmin nostavan meidät uudelle tasolle”, Metsäkonepalvelun toimitusjohtaja Teemu Tolppa sanoo.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy