Ford siirtyi kärkeen, ja eniten paransi Tesla – vertailu paljastaa erot sähköautonvalmistajien tuotantoketjuissa

Kansainvälisen vertailun mukaan amerikkalaiset sähköautomerkit ovat kirineet eurooppalaisten rinnalle tuotantoketjujen ympäristövaikutusten ja ihmisoikeuksien huomioimisessa. Vertailussa myönteistä kokonaiskehitystä selittävät erityisesti toimet teräksen hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja EU:n tiukentunut sääntely.

Sähköautonvalmistajien kilpajuoksu kohti puhtaampia ja vastuullisempia tuotantoketjuja kiihtyy.

Kuluneen vuoden aikana Ford ja Tesla nousivat eurooppalaisten merkkien rinnalle ja ohi, mikä käy ilmi tänään julkaistusta Lead the Charge -koalition raportista. Vertailun voittaja Ford ohitti viime vuoden ykkösen Mercedeksen. Tesla taas paransi eniten ja nousi yhdeksänneltä sijalta kolmanneksi ohi Volvon ja Volkswagenin.

“Tämän vuoden tulokset osoittavat, että johtavilla autonvalmistajilla on kova hinku päihittää toisensa ja osoittaa maailmalle pystyvänsä parempaan”, kommentoi Chris Alford, joka on vertailun takana olevan järjestön The Sunrise Projectin vanhempi strategi.

Jos automerkit aikovat pysyä ilmastotavoitteissa, niiden on ripeässä tahdissa vähennettävä tuotantoketjujen ympäristövaikutuksia teräksen, alumiinin ja akkumineraalien osalta sekä taattava vastuulliset alihankintaketjut.

Fordin sijoitus selittyy edistymisellä juuri teräksessä, alumiinissa ja akkumineraaleissa. Teslan nousua perustelee erityisesti, että se ilmoitti ensimmäisenä sähköautonvalmistajana tuotantoketjujensa yksityiskohtaiset scope 3 -päästöt. Yhtiö myös saavutti korkeimman pistemäärän alkuperäiskansojen oikeuksissa, joskin tällä mittarilla kaikilla autonvalmistajilla on vielä hyvin paljon parannettavaa.

“Haasteen mittakaavaan nähden kokonaisedistyminen on hillittyä. Koko autoalan on kiristettävä tahtia, jos se aikoo vastata sääntelijöiden, sijoittajien ja kuluttajien odotuksiin”, Alford summaa.

Autoalan vaatimuksilla yhteys terästeollisuuden kehitykseen

Yksittäisten yhtiöiden edistysaskeleet osoittavat kuitenkin sen, että nopeat parannukset toimitusketjujen vastuullisuudessa ovat mahdollisia.

Autoalan vaatimukset taas säteilevät alihankintaketjuihin kuten teräksen valmistajiin, joiden tuotantomenetelmillä on merkittävä ilmastovaikutus. Esimerkiksi globaali terästuotanto vastaa noin 7–9 prosentista maailman hiilipäästöistä, ja juuri teräksen kohdalla yli kaksi kolmasosaa automerkeistä on parantanut viime vuodesta Volvon säilyttäessä kärkisijan. Vielä vuosi sitten yli puolet autonvalmistajista sai terästoimistaan nolla pistettä.

Aasian mantereella huomionarvoista kehitystä on havaittavissa kiinalaisilla autonvalmistajilla, jotka mielivät laajentaa markkinaosuuttaan Euroopassa. Uusi akkuasetus ja hiili-intensiivisen tuontiteräksen hintaa nostava hiilirajamekanismi (CBAM) ovat signaaleja EU-sääntelyn kiristymisestä, mihin esimerkiksi Geely ja BYD ovat reagoineet vastuullisemmilla hankintasitoumuksilla. Sen sijaan japanilaiset Honda ja maailman suurin autonvalmistaja Toyota sijoittuvat edelleen vertailun häntäpäähän kaikilla mittareilla.

TAH-säätiö rahoittaa vertailun takana olevaa järjestöä

Autovertailun julkaisee vuosittain The Sunrise Project -nimisen järjestön koordinoima koalitio Lead the Charge, joka laittaa maailman 18 johtavaa sähköautonvalmistajaa järjestykseen. Yksi työn rahoittajista on TAH-säätiö, joka keskittyy tällä hetkellä erityisesti terästuotannon globaalien päästöjen vähentämiseen.

Sähköautomerkkien tuotantoketjuja vertaileva kampanja on kansainväliselläkin mittapuulla ainutlaatuinen, ja se nostaa osuvasti esiin autoalan vipuvaikutuksen teräksen valmistajiin.

“Eurooppalaiset autonvalmistajat olivat hankintasopimuksillaan ensimmäisinä  mahdollistamassa etenemisen vihreän teräksentuotannon suuntaan, mutta nyt valmistajat muilta mantereilta kirivät. EU:n hiilirajamekanismi (CBAM) vaikuttaa asiaan tuntuvasti. Tänä vuonna hankintasopimusten pitäisi edelleen kiihdyttää teräsyhtiöiden lisäinvestointeja vähäpäästöiseen tuotantoon ja samalla ajaa kunnianhimoisia päästötavoitteita teräksen valmistukselle”, toteaa TAH-säätiön ympäristöhankkeiden johtaja Harri Lammi.

TAH-säätiö

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy