Kalatalouden tuotot kasvoivat vuonna 2022

Kalatalouden kokonaistuotot vuonna 2022 olivat ennakkotietojen mukaan 936 miljoonaa euroa eli neljä prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvu painottui tukkukauppaan ja vesiviljelyyn, kun taas kaupallisessa kalastuksessa ja jalostuksessa nähtiin laskua. Vähittäiskauppa kasvoi hienoisesti. Kalatalouden nettotulos kasvoi edellisvuodesta huomattavasti ja oli 4,7 miljoonaa euroa.

– Suurin nettotulos, 14,5 miljoonaa euroa, kirjattiin tukkukaupassa. Myös merikalastus ja sisävesikalastus tekivät reippaasti positiivisen nettotuloksen. Jalostuksen nettotulos oli sen sijaan 11,2 miljoonaa euroa tappiollinen, kertoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkija Joonas Valve.

Vuonna 2022 kalataloudessa toimi 1 775 yritystä, joista noin 77 prosenttia harjoitti kaupallista kalastusta. Tuottojen ja jalostusarvon perusteella suurin toimiala oli kalanjalostus. Kalatalouden jalostusarvo oli 140 miljoonaa euroa ja työllistävyys alan suurin, 2 101 henkilötyövuotta.

Vuonna 2022 sekä isojen että pienten trooliyritysten tuotot ja nettotulos laskivat huomattavasti. Rannikkokalastuksen nettotulos vahvistui ja oli viisi miljoonaa euroa. Myös sisävesikalastuksen tulos parani ja oli 1,8 miljoonaa.

Viennin ja tuonnin kasvua selittää norjalaisen lohen läpivienti

Suomeen tuotiin 97 miljoonaa kiloa kalaa ja kalatuotteita vuonna 2022. Edellisvuoteen verrattuna tuonnin määrä kasvoi yli kuudella miljoonalla kilolla. Tuonnin arvo kasvoi 192 miljoonalla eurolla 652 miljoonaan euroon.

Suomesta vietiin kalaa ja kalatuotteita 106 miljoonaa kiloa vuonna 2022. Viennin määrä kasvoi 27 miljoonalla kilolla edellisvuodesta. Viennin arvo, 310 miljoonaa euroa, kasvoi 126 miljoonalla eurolla. Sekä tuonnin että viennin kasvu johtui pääosin Norjassa kasvatetun tuoreen lohen läpiviennistä muualle Eurooppaan. Läpiviennin arvo kasvoi 130 miljoonasta eurosta 234 miljoonaan euroon.

Toimialakatsauksen vuoden 2022 tiedot ovat ennakollisia

Kalatalouden toimialakatsauksessa kuvataan suomalaisen kaupallisen kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen, kalatukkukaupan ja kalaan erikoistuneen vähittäiskaupan taloudellista tilaa. Vuoden 2022 tiedot ovat ennakollisia ja sitä aiempien vuosien tiedot lopullisia. Katsauksessa tarkastellaan yrityksiä, joiden päätoimiala on jokin kalatalouden toimialoista. Poikkeuksena kalastus, jossa ovat mukana kaikki saalista ilmoittaneet kaupalliset kalastajat.

Luonnonvarakeskus

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy