Kuusakoski kehittää sähkö- ja hybridiautojen kierrätystä työturvallisuus edellä

Kuusakoski Oy

Suomalainen autokierrätyksen pioneeri Kuusakoski on investoinut uuteen sähkö- ja hybridiautojen esikäsittelypisteeseen Heinolaan. Yhtiön tarkoitus on viitoittaa tietä koko toimialalle, kun sähkö- ja hybridiautojen määrät nousevat tulevaisuudessa myös kierrätyksessä.

Kuusakosken 25 hehtaarin kierrätystehdasalueelle Heinolaan on tänä vuonna rakentunut täysin uudenlainen autojen esikäsittelypiste: kyseessä on sähkö- ja hybridiautojen esikäsittelyyn suunniteltu sisätila, jossa erityisesti sähköturvallisuus on mietitty tarkkaan.

”Sähkö- ja hybridiautoja odotetaan jatkossa entistä enemmän kierrätykseen, ja olemme nyt varautuneet niiden turvalliseen esikäsittelyyn. Pelkästään akun poistoon liittyy riskejä. Kun aletaan purkaa akkua, riskitaso nousee”, kertoo palvelupäällikkö Ari Turunen.

Uusi esikäsittelypiste on rakennettu Keski-Euroopassa hyväksi havaittujen toimintamallien mukaisesti. Paloturvallisuutta on kehitetty yhdessä pelastuslaitoksen kanssa. “Sähkö- ja hybridiautojen kierrätys huomioidaan EU:n valmisteilla olevassa ELV-asetuksessa, ja uusi käsittelypisteemme vastaa hyvin jo nyt suunniteltuihin tiukempiin vaatimuksiin.”

Sähkö- ja hybridiautojen esikäsittely eroaa merkittävästi polttomoottoriautojen esikäsittelystä

Polttomoottoriautoista poistetaan ensin haitalliset nesteet (kuten polttoaine, jarrutusneste ja moottoriöljy) sekä käynnistysakku. Työntekijälle riittää koulutukseksi käytännön perehdytys ja kylmäainekoulutus ja varusteiksi kypärä, suojalasit, työvaatteet ja öljynkestävät hanskat.

Sähkö- tai hybridiauton voimanlähteen poistamiseen turvallisesti tarvitaan sen sijaan useita uusia menetelmiä, jotka takaavat työntekijän turvallisuuden:

  • Työskentelytilassa on massiivinen akkujenkäsittelypöytä, jonka sisällä on vesiallas (jonne akku voidaan tulipalon sattuessa pudottaa).
  • Työskentelytilan saa jännitteettömäksi ovien viereisistä hätäkytkimistä.
  • Työntekijältä vaaditaan 3 pätevyyttä (SFS6002 sähkötyöturvallisuuskoulutus: sähkö- ja hybridiajoneuvot, jännitetyökoulutus sähköajoneuvoille, sähkö- ja hybridiajoneuvokoulutus).
  • Työntekijän tulee käyttää palo- ja valokaarisuojattuja työvaatteita, jännitetyökaluja, jännitetyökäsineitä sekä valokaarikypärää. Työ tehdään aina pareittain.
  • Sähkö- ja hybridiautojen käsittelypisteen ulkopuolella on karanteenialue, jota valvotaan vuorokauden ympäri lämpökameroilla. Alueella säilytetään kierrätykseen tulevat sähkö- ja hybridiautot sekä kierrätykseen tulevat akut.
  • Lisäksi ulkona on kannellinen lava, joka voidaan tulipalotilanteessa täyttää vedellä, ja jonne palava sähköajoneuvo voidaan nostaa jäähtymään.

Kun sähkö- tai hybridiautosta on saatu poistettua turvallisesti ajovoima-akku ja mahdolliset nesteet, loppu auto jatkaa samoihin kierrätysprosesseihin kuin polttomoottoriauto. Näitä prosesseja ovat auton rungon murskaus ja murskeen erottelu sekä jalostaminen raaka-aineeksi teollisuudelle. Kuusakoskella kaikki prosessit löytyvät samalta tontilta Heinolassa.

”Myös sähkö- ja hybridiautoista erotellaan esimerkiksi alumiinia, joka palaa sulattomme kautta harkkona takaisin autoteollisuuteen”, kertoo Ari Turunen.

 

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy