Metsähallitukselle etsitään uutta erätalousjohtajaa

Maa- ja metsätalousministeriö hakee Metsähallitukselle uutta erätalousjohtajaa. Paikka vapautuu elokuussa, kun nykyinen viranhaltija Jukka Bisi jää eläkkeelle. Erätalousjohtajan virka on haettavana 23. helmikuuta kello 12 saakka.

Erätalousjohtaja ratkaisee lain mukaan metsästys- ja kalastusasioihin ja erävalvontaan liittyvät kysymykset valtion alueilla. Erätalousjohtaja päättää muun muassa metsästys- ja kalastuskiintiöistä ja ratkaisee oikaisuvaatimukset, joita kansalaiset jättävät lupapäätöksistä.

”Tällä viralla turvataan kaikille mahdollisuus eränkäyntiin ja toisaalta huolehditaan siitä, että se on kestävää. Viranomaistoiminnan ja hyvän hallinnon periaatteet pitää olla suorastaan takaravoissa”, nykyinen erätalousjohtaja, filosofian tohtori Jukka Bisi sanoo. Vaalalainen Bisi on ollut tehtävässä siitä saakka, kun erätalousjohtaja-nimike on ollut käytössä, eli vuodesta 2016 alkaen. Aiemmin hän työskenteli Metsähallituksen erätalouspäällikkönä.

Eränkäynnin suosio on kasvussa. Metsähallitus myy vuosittain noin 200 000 metsästys- ja kalastuslupaa valtion alueille. Kysyntää olisi enemmänkin, mutta kestävyys ja samalla myös eränkäynnin tulevaisuus turvataan kiintiöillä. Lisäksi Metsähallitus kerää noin 280 000 valtion kalastonhoitomaksua maa- ja metsätalousministeriölle. Erävalvonta puolestaan tarkastaa vuosittain noin 10 000 eränkävijää tai luonnossa liikkujaa.

Tämä kaikki työ tehdään Metsähallituksen Eräpalvelut-vastuualueella, jota erätalousjohtaja vetää. Eräpalveluissa työskentelee tällä hetkellä 70 henkeä. Heidän joukossaan on muun muassa metsästyksen, kalastuksen, viestinnän ja erälupien asiantuntijoita sekä erätarkastajia. Eräpalvelut ylläpitää Eräluvat.fi-palvelua, jossa on yli puoli miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää.

Maa- ja metsätalousministeriössä korostetaankin erätalousjohtajan viran merkitystä suomalaiselle eränkäynnille ja kestäville luontoharrastuksille.

”Tämä on näköalapaikka hyvin mielenkiintoiseen ja merkitykselliseen tehtäväkokonaisuuteen. Erätalousjohtajalla tulee olla kokemusta henkilöstöjohtamisesta ja verkostojen johtamisesta, strategista näkemystä eräasioiden kehittämisestä ja kykyä uudistaa toimintaa”, metsäneuvos Erno Järvinen maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy