Pauligin tulos vuonna 2023: vahvaa kasvua liikevaihdossa ja käyttökatteessa

Vuonna 2023 Pauligin liikevaihto kasvoi 5,6 % ja vertailukelpoinen käyttökate 57,2 % vuoteen 2022 verrattuna. Kasvua tukivat myynnin kasvu, erinomainen operatiivinen suorituskyky ja suotuisa liiketoimintaympäristö.

Avainluvut vuonna 2023

  • Pauligin liikevaihto kasvoi 5,6 % ja oli 1 167,6 miljoonaa euroa (1 105,5)
  • Kokonaisliikevaihdosta 49 (52) % tuli Pohjoismaista ja 51 (48) % muista maista
  • Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 57,2 % ja oli yhteensä 137,2 miljoonaa euroa (87,3), eli 11,8 % liikevaihdosta (7,9)
  • IFRS:n mukainen liikevoitto kasvoi 90,1 miljoonaan euroon (5,8)
  • Liikevoitto oli 89,1 miljoonaa euroa (-19,9)
  • Operatiivinen kassavirta (IFRS) kasvoi 104,0 % ja oli 125,9 miljoonaa euroa (61,7)

Olemme erittäin tyytyväisiä vuonna 2023 merkittävästi parantuneeseen tulokseemme. Tiimimme toteuttivat haastavassa markkinatilanteessa toimenpiteitä, jotka mahdollistivat sekä liikevaihdon että tuloksen vahvan kasvun”, kertoo Pauligin toimitusjohtaja Rolf Ladau.

Toimitusjohtaja Rolf Ladau

Brändimme ja kategoriamme vetoavat kuluttajiin ja tarjoavat vahvan alustan jatkuvalle kasvulle. Sekä Tex Mex- että kahvikategoriamme menestyivät hyvin. Lisäksi vuonna 2022 ostamamme espanjalaisen snacks-valmistaja Livenin onnistunut integrointi on lisännyt myynnin kasvua ja tuonut uusia mahdollisuuksia Snacks-kategoriassa”.

Kasvun ajureita olivat sekä brändiemme myynti että asiakkaiden omille tuotemerkeille valmistamamme tuotteet. Taloudellisen laskusuhdanteen aikana kuluttajat tekevät kustannustietoisempia valintoja, ja vuonna 2023 olosuhteet olivat erityisen suotuisat asiakkaiden omille tuotemerkeille. Asiakkaiden omat tuotemerkit -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi, ja on nyt noin 40 prosenttia kokonaisliikevaihdostamme.”

Vuonna 2023 Paulig jatkoi perustansa vahvistamista ja tuki kasvua strategisilla investoinneilla. Paulig myi vähemmistöosuutensa mausteyhtiö Fuchs Groupissa sekä kylmien kahvijuomien Frezza-brändinsä. Paulig vahvisti asemaansa Euroopassa ja avasi toimiston Wienissä, Itävallassa, tavoitteena vauhdittaa Tex Mex -liiketoiminnan kasvua. Lisäksi Paulig investoi snacks-pellettien tuotantolinjaan Espanjassa. Uusi tuotantolinja mahdollistaa tuotevalikoiman laajentamisen sekä innovatiivisempien, kestävämpien ja räätälöityjen snacks-vaihtoehtojen luomisen.

Tänä vuonna tavoittelemme edelleen kestävää, kannattavaa kasvua ja lisäksi tarkastelemme ei-orgaanisia kasvumahdollisuuksia. Uudistettu kasvustrategiamme asettaa kuluttajat keskiöön ja visiomme on olla ”The Shaper of Popular Food Culture”. Haluamme tarjota kuluttajille herkullisia ja vaivattomia ruokakonsepteja sekä kokemuksia, jotka ovat hyväksi sekä ihmisille että planeetalle.”

Merkittäviä askelia kohti vastuullisuustavoitteita

Vuonna 2023 Paulig edistyi merkittävästi YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin perustuvien kunnianhimoisten vastuullisuustavoitteidensa saavuttamisessa. Pauligin tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä omassa toiminnassaan 80 prosenttia ja arvoketjussaan 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, vuoden 2018 tasoon verrattuna. Paulig vähensi kasvihuonekaasupäästöjä omassa toiminnassaan 22 prosenttia vuoden 2018 lähtötasosta.

Paulig lanseerasi myös ainutlaatuisen ilmastorahaston vauhdittaakseen ilmastotoimia arvoketjussaan. Rahasto kohdennetaan vuosittain valittaviin projekteihin, jotka tähtäävät kasvihuonekaasupäästövähennyksiin vehnän ja kahvin arvoketjuissa, kuljetuksissa sekä Pauligin omissa toiminnoissa. Paulig soveltaa sisäistä hiilen hinnoittelumekanismia arvioidakseen tarvittavan budjetin vuosittaisille päästövähennyksille.

Paulig toi markkinoille Santa Maria -tortillat (1), joilla on jopa 50 % pienemmät ilmastovaikutukset. Vähennys saavutettiin valmistamalla tortillat kestävämmin viljellystä vehnäjauhosta sekä pienentämällä pakkausten ja tuotannon ilmastovaikutuksia. Paulig jatkoi myös ilmastoprojektien toteuttamista kahvin alkuperämaissa.

Paulig on sitoutunut oikeudenmukaiseen ja osallistavaan työskentelytapaan koko arvoketjussaan. Vuonna 2023 Paulig julkaisi koko yrityksen laajuiset DEI-periaatteet vahvistaakseen sitoutumistaan monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja inklusiivisuuteen.

Pauligin vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen ja vastuullisuusraportin, julkaistaan maaliskuussa 2024 viikolla 12.

Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy