Pohjois-Savon ELY-keskuksen elinkeinokatsaus – Yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen ja työpaikkojen täyttymiseen 35 miljoonaa euroa

Tänä vuonna elokuun puoliväliin mennessä Pohjois-Savon elinkeinojen kehittämistä on rahoitettu yhteensä yli 35 miljoonalla eurolla. Tiedot ilmenevät Pohjois-Savon ELY-keskuksen tammi-elokuun elinkeinokatsauksesta. ELY-keskuksen yritys- ja kehittämisrahoituksen elinvoimakatsauksessa tarkastellaan ELY-keskuksen myöntämiä kansallisia ja EU-rahoituksia maakunnan elinkeinojen kehittämiseen.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen johtaja Jan Blomberg toteaa, että talouden yleinen epävarmuus ei näy laajasti Pohjois-Savon alueella vaan edelleen yritysten kehittämiseen suunnatun rahoituksen kysyntä on ollut hyvällä tasolla.

– Vihreä siirtymä, digitalisaatio ja tuottavuuden lisääminen näkyvät yritysten investointien taustalla. Uusien avointen työpaikkojen määrä on kääntynyt laskuun, mutta tästä huolimatta yrityksillä on edelleen haasteita löytää osaavaa työvoimaa. Pohjois-Savossa onkin nähtävissä vahvaa uskoa alueen elinvoimaisuuteen ja maakunnassa on paljon kehittämismahdollisuuksia, Blomberg uskoo vahvasti.  

Yritysrahoituksella kova kysyntä – Rakennerahastoista tukea yritysten kehittämiseen myönnetty yli 20 miljoonaa euroa 

Yrityksen kehittämisavustusta on myönnetty laajasti koko maakuntaan 38 hankkeeseen. Iisalmessa suurimman rahoituksen saivat puuteollisuuden yritykset Iisalmen Sahat Oy (7 miljoonaa euroa) uuteen tasaamo-, lajittelu- ja paketointilaitokseen ja Anaika Soinlahti Timber Oy Soinlahden sahan tuotannon tehokkuuden nostamiseen (reilu 5,3 miljoonaa euroa). Kuopiossa rahoitettiin Kasvis Galleria Oy:n Uusi ruokatehdas-hanketta 2,6 miljoonalla eurolla ja Kiuruvedellä RD Technology Center Oy:tä kilpailukykyä, tuottavuutta ja kestävää kehitystä edistävään hankkeeseen 1,1 miljoonaa euroa.
Tarkempi yrityskohtainen rahoituslistaus löytyy tiedotteen liitteistä. 

Yritysten kehittämispalveluja hyödynnetty monipuolisesti yritysten kehittämiseen 

Yritysten kehittämispalveluja (analyysi ja konsultointi) on myönnetty pohjoissavolaisille yrityksille 131 kappaletta, mikä on noin 10 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Rahoitusta näihin palveluihin käytettiin 564 000 euroa. Suosituimpia kehittämisen aiheita ovat olleet strategioiden ja markkinointisuunnitelmien laatiminen. Lisäksi erilaisia johtamis- ja toimintajärjestelmiä on kehitetty useilla yrityksillä. 

Hallitusohjelman ja VM:n budjettiesityksen mukaan yritysten kehittämispalvelut lopetetaan tämän vuoden loppuun. Tämä näkyy jo elokuussa palvelujen kasvavana kysyntänä. Todennäköisesti palveluja ei voida käytettävissä olevilla määrärahoilla myöntää vuoden loppuun saakka. 

Maatalouden investointitukia haettiin historiallisen vilkkaasti, mutta suuret investoinnit ovat jäissä. Myös nuoria aloittavia viljelijöitä huolestuttavan vähän 

Hanketukien ja maaseudun yritystukien päätöskäsittely ei ole vielä käynnistynyt alkaneella rahoituskaudella. Maaseuturahoituksessa alkuvuoden aikana on tehty runsaasti päätöksiä maatalouden investointeihin. Vuoden ensimmäinen hakukierros oli historiallisen vilkas ja päätökset on tehty lähes kaikista rahoituskelpoisista hankkeista. Yhteensä maatalouden investointiavustusta on kuluneen vuoden aikana myönnetty 84 hankkeelle yhteensä 2,33 miljoonaa euroa. Suuret investoinnit ovat hyvin vähäisiä: lypsykarjanavettoja ja kasvihuoneita on rahoitettu hyvin vähän ja syynä pidetään mm. rakentamiskustannusten ja korkojen merkittävää nousua. 

Nuorten viljelijöiden aloitustukien määrä on huolestuttavan alhainen koko Suomessa. Viime vuonna aloitustukia myönnettiinyhteensä 23 ja tänä vuonna niitä on myönnetty elokuun puoleen väliin mennessä kuusi. Pohjois-Savossa alkuvuodesta päätöksiä on tehty normaalia tahtia, mutta loppuvuosi näyttää hyvin hiljaiselta. Yleisenä trendinä voidaan sanoa, että kehittyvät tilat tekevät täydennysinvestointeja ja muodostavat rahoitettavien hankkeiden ytimen. 

Investointivaroja on loppuvuodelle käytettävissä alueella vielä noin 2,5 miljoonaa euroa.  

Jo päätökset saaneissa hankkeissa korostuvat erityisesti energiainvestoinnit, eläinten hyvinvointiin panostaminensekä ympäristön tilaa parantavat investoinnit. Energiamurros näkyy hakemuksissa monella tavalla. Aurinkopaneelien kysyntä on jatkunut voimakkaana, lisäksi energiansäästötoimien, mm. led-valojen asennukseen on haettu rahoitusta. Lisäksi ympäristölle merkittäviä hankkeita ovat mm. panostukset lannan separointiin ja multaukseen. Kuluneen vuoden aikana energiainvestointeihin on myönnetty kuudelle hankkeelle yhteensä 240 000 euroa.  

40 yritystä hyödyntänyt RekryKoulutusta – Osaavaa työvoimaa erityisesti kuljetusalalla. Lähdes 180 uutta yrittäjää starttirahalla 

Pohjois-Savossa yrityksiä perustetaan laaja-alaisesti eri toimialoille, myös rakennusalalle. Kuluvan vuoden aikana starttirahaa on myönnetty tai tehty jatkopäätös 177 aloittavalle yrittäjälle. Starttirahahakemuksia tuli alkuvuonna keskimäärin parikymmentä kuukaudessa, ja kesän alusta lähtien määrät ovat hieman kasvaneet.  

Yhteishankintakoulutuksille on ollut kuluneen vuoden aikana kysyntää. 40 pohjoissavolaista yritystä on hyödyntänyt RekryKoulusta osaavan työvoiman saamisessa ja niihin on sidottu rahaa noin kaksi miljoonaa euroa. RekryKoulutuksissa on ollut tänä vuonna avoinna 171 opiskelijapaikkaa, mikä on lähes saman verrankuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Eniten RekryKoulutuksia on toteutettu kuljetusalalle.  

EU-rahoituksella panostuksia osaavan työvoiman saatavuuteen Pohjois-Savossa 

Työvoiman osaamiseen ja rekrytointien onnistumiseen on käynnistynyt useita hankkeita. Hankkeissa toteutetaan esimerkiksi toimialakohtaisia kansainvälisiä osaajavetovoimamalleja, nuorten rekrytointien edistämistä ja sosiaali- ja terveysalan rekrytointienkehittämistä. Lisäksi kehitetään mikroyritysten rekrytointiosaamista ja kehitetään erityisesti sosiaali- ja terveysalan johtamisosaamista ja työkyvyn edistämistä. Koodikoulu Sisu on käynnistynyt ja sen tavoitteena on turvata osaavan työvoiman saanti alalle ja kehittää Kuopion seudusta vetovoimaista opiskelualuetta.   

Pohjois-Savon ELY-keskus

 

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy