Suomen Vilja-Aitta Oy hyväksyttiin tuottajaorganisaatioksi

Suomen Vilja-Aitta Oy on hyväksytty tuottajaorganisaatioksi. Suomen Vilja-Aitta Oy on toinen vilja-alan tuottajaorganisaatio Suomessa ja ensimmäinen hyväksytty herneen, rapsin- ja rypsinsiementen sekä oljen tuottajaorganisaatio. Hyväksynnän tuottajaorganisaatioksi myöntää Ruokavirasto.

Tuottajaorganisaatio on maataloustuottajien yhteenliittymä, joka on hakenut hyväksynnän tuottajaorganisaatioksi. Käytännössä se on tuottajien muodostama osuuskunta, osakeyhtiö tai yhdistys. Yhteenliittymästä tulee tuottajaorganisaatio, kun se hankkii tuottajaorganisaatiostatuksen.

Suomen Vilja-Aitta Oy:n osakkaat ovat viljelijöitä Varsinais-Suomesta. Yrityksen tavoitteena on muun muassa keskittää osakastuottajien tuotteiden tarjontaa ja markkinoille saattamista yhteismarkkinoinnin avulla.

Tuottajaorganisaatiossa voi tehdä tuottajajäsenten kesken yhteistyötä niissä asioissa, joissa yhteistyöstä on hyötyä. Suomessa on tällä hetkellä 11 hyväksyttyä tuottajaorganisaatiota.

Ruokavirasto

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy