Toni Mikkonen Ilmastorahaston vt. toimitusjohtajaksi

Ilmastorahaston hallitus on nimittänyt Toni Mikkosen yhtiön vt. toimitusjohtajaksi 15.9.2023 lähtien. Mikkonen on toiminut tähän saakka Ilmastorahaston sijoitusjohtajana, vastaten yhtiön rahoitustoiminnasta ja kehityksestä.

Mikkonen on työskennellyt yhtiössä tammikuusta 2019 saakka, johtaen 12 hengen sijoitustoimintoa viimeisten vuosien ajan. Hän on aikaisemmin toiminut yli vuosikymmenen ajan strategiakonsultoinnissa ja ennen sitä ilmastoteknologiastartupin perustajana sekä toimitusjohtajana.

Mikkonen oli luonteva valinta väliaikaisen toimitusjohtajan tehtävään, sillä hän tuntee Ilmastorahaston toiminnan läpikotaisin ja on ollut mukana kehittämässä yhtiön toimintaa alusta saakka. Mikkonen ymmärtää syvällisesti myös asiakasyritystemme haasteita ja miten julkisella rahoituksella voidaan vauhdittaa yritysten kasvupolkua”, Ilmastorahaston hallituksen puheenjohtaja Perttu Puro perustelee nimitystä.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan valtion pääomasijoitus- ja yritysrahoitustoimintaa tehostetaan yhdistämällä Business Finland Venture Capital Oy, Ilmastorahasto Oy ja Oppiva Invest Oy Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistukseen. Uudelle toimijalle annetaan nykyistä vahvemmin talouden kasvuun ja uudistumiseen sekä investointien edistämiseen keskittyvä teollisuuspoliittinen tehtävä. Tavoitteena on myös uusien teknologioiden ja puhtaan siirtymän luomiin mahdollisuuksiin liittyvien investointien ja viennin vauhdittaminen.

Mikkosen keskeisenä tehtävänä on valmistella hallitusohjelmakirjauksen valmistelua ja toimeenpanoa Ilmastorahaston osalta. ”Tulevan vuoden kehitystyössä meille on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota Ilmastorahastolta rahoitusta hakeneiden yli 300 yrityksen asiakaspalveluun nyt siirtymäperiodilla, sekä kasvupolun vauhdittamiseen myös tulevaisuudessa”, Ilmastorahaston vt. toimitusjohtaja Toni Mikkonen toteaa.

Vt. toimitusjohtajan nimitys on voimassa 31.12.2024 saakka.

Ilmastorahasto Oy

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy