Yhteistyösopimuksen voimassaoloaikaa pidennetään Fazerin makeistehdasinvestoinnin toteuttamiseksi Lahdessa

Fazer Makeisten ja kaupungin yhteistyösopimuksen voimassaoloaikaa pidennetään. Kaupunginhallituksen on tarkoitus kokouksessaan maanantaina 16.10.2023 hyväksyä Fazer Makeiset Oy:n ja Lahden kaupungin välisen yhteistyösopimuksen jatkosopimus.

Kaupungin ja Fazer Makeiset Oy:n välinen yhteistyösopimus on voimassa vuoden 2023 loppuun saakka, jonka jälkeen sopimuksen voimassaolo päättyy, elleivät osapuolet sovi erikseen sopimuksen jatkamisesta.

Yhteistyösopimuksen allekirjoittamisen jälkeen osapuolet ovat allekirjoittaneet helmikuussa 2023 kiinteistökaupan esisopimuksen, jossa on sovittu yksityiskohtaisemmin tontin luovuttamisen ehdoista.

– Koska Fazer ei ole vielä tehnyt makeistehtaan sijoittumispäätöstä, olemme neuvotelleet yhteistyösopimuksen jatkamisesta 31.12.2025 asti, johon asti myös kiinteistökaupan esisopimus on voimassa. Yhteistyösopimuksen ehdot makeistehdasinvestoinnin toteuttamiseksi pysyvät ennallaan, lukuun ottamatta Lahden yhteyshenkilön muutosta, toteaa kaupunginjohtaja Mika Mäkinen.

– Yhteistyösopimuksen ajan jatkaminen on luonnollinen toimenpide, jotta suunnittelu saadaan tehtyä valmiiksi huolella. Investoinnin laajuuden muututtua maaliskuussa aloitimme osittain alusta ja tämä selittää sen, että aikaakin tarvitaan enemmän. Työ etenee hyvin ja olemme loppusuoralla. Emme kuitenkaan vielä ennakoi tarkkaa aikaa investointipäätöksen tekemiselle, toteaa Fazer Makeisten toimitusjohtaja Lara Saulo.

Lahden kaupunki

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy