Yrityskauppojen määrä laski, piristymisen merkkejä näkyvissä

Finnveran aluepäällikkö Anna-Mari Palo

Alkuvuosi 2023 oli edelleen vilkas ja Finnveran rahoituksen myöntö omistusjärjestelyihin oli hyvällä tasolla, mutta yrityskauppojen määrä laski loppuvuotta kohti. Finnvera myönsi rahoitusta omistajanvaihdoksiin tammi–joulukuussa 2023 yhteensä noin 121 miljoonaa euroa, kun määrä edellisvuonna oli 130 miljoonaa euroa. Eniten yrityskauppoja tehtiin Uudellamaalla. Maakunnista erottuivat Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja Keski-Suomi, joissa euromääräinen rahoitus kasvoi. 

Finnveran myöntämän omistajanvaihdosten rahoituksen euro- ja kappalemäärät laskivat vuonna 2023. Rahoituksella mahdollistettiin 685 (771) yrityksen omistusjärjestely. Yrityskauppojen lukumäärä laski 11 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

– Korkojen nousu ja toimintaympäristön epävarmuus heijastuivat myös ostajien halukkuuteen tehdä kauppoja. Tarjonta ei kohtaa, myyjiä on enemmän kuin ostajia, kertoo Finnveran aluepäällikkö Anna-Mari Palo.

Yrityskaupoilla ja omistajanvaihdoksilla on kansantaloudellisesti iso merkitys ja siksi Finnveralle tärkeä teema. Toteutuneet omistajanvaihdokset lisäävät yritysten kasvun tavoittelua ja luovat uusia investointeja, työpaikkoja ja hyvinvointia.

Finnveralla keskeinen rooli erityisesti pienyritysten omistusjärjestelyjen rahoituksessa

Finnveran rahoitus on keskeistä pk-yritysten ja erityisesti pienyritysten omistajanvaihdoksissa. Yli puolet kappalemääräisestä rahoituksesta kohdistui juuri pienyrityksiin, 374 (423) kappaletta ja 31 (33) miljoonaa euroa.

Isommissa kotimarkkinayrityksissä oli vilkkautta ja Finnvera rahoitti 263 yritystä (312) noin 65 miljoonalla eurolla (60). Euromäärässä oli jopa kasvua 8 prosenttia vuoden takaiseen.

Toimialoista korostuu edelleen liike-elämän palvelut. Teollisuuden omistajanvaihdoksissa vuosittainen vaihtelu on ollut suurta ja on nyt laskusuunnassa. Matkailualan omistajanvaihdoksissa vuosittainen vaihtelu on tasaista.

Yrityskauppojen rahoituksen suurimmat volyymit Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla suurin pudotus

Finnveran omistusjärjestelyihin myönnetystä rahoituksesta noin kolmannes kohdistui Uudenmaan alueen yrityskauppoihin. Rahoitusta myönnettiin 36 (49) miljoonaa euroa, jolla mahdollistettiin 169 (201) yrityksen omistusjärjestely.

Maakunnista erottuivat Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja Keski-Suomi, joissa euromääräinen rahoitus kasvoi, mutta näissäkin maakunnissa yrityskauppojen lukumäärä laski. Suurin pudotus oli Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, jossa Finnvera oli rahoittamassa 58 yritystä (-32 %) ja myönsi niihin rahoitusta yhteensä 5,6 miljoonaa euroa (-144 %).

Positiivisia pilkahduksia näkyvissä

Pieniä piristymisen merkkejä on jo näkyvissä.

– Korkotason huippu on takana, minkä uskotaan vaikuttavan myönteisesti yrityskauppojen määrään vuonna 2024. Yritystoiminnan jatkuminen on erittäin tärkeää. Olemme mielellämme auttamassa omistusvaihdosten järjestymisessä Finnveran monipuolisen rahoituksen avulla, jotta kannattavien yritysten jatko ei jäisi kiinni rahoituksesta, Palo sanoo.

Finnveran yrityskauppoihin soveltuvia rahoitusratkaisuja ovat uudistettu pk-takaus sekä yrittäjälaina.

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy