Pyörätalli avautuu Kaisantunneliin maanantaina 1.7.

Pyörille on runkolukittavat telineet kahdessa tasossa.

Kaisantunnelin alikulun yhteyteen sijoittuva Pyörätalli avautuu käyttöön maanantaina 1. heinäkuuta klo 12.00. Kaupunkiliikenne Oy:n hallinnoimassa tallissa on pysäköintipaikkoja noin 900 polkupyörälle. Tämä uusi liityntäpyöräpysäköintiin tarkoitettu paikka parantaa merkittävästi pyöräliikennettä tukevien palvelujen tarjontaa Helsingin keskustan alueella.

Pyörätallissa on huomioitu erilaisten pyörätyyppien tarpeet, ja pyörille on runkolukittavia telineitä kahdessa tasossa. Lisäksi tilasta löytyy muun muassa pyörien pesu- ja huoltopiste sekä yksityisen pyöränhuoltoliikkeen tarjoama pyöränhuoltopalvelu.

Pyörätalli on aluksi auki maanantaista sunnuntaihin klo 5–23.

Kaisantunnelia pitkin pääsee Helsingin päärautatieaseman ratapihan ali. Helsingin päärautatieasema on yksi Suomen vilkkaimmista joukkoliikenteen solmukohdista. Tavoitteena on lisätä pyöräliikenteen sekä joukkoliikenteen houkuttelevuutta. Pyörätalli vastaa tähän tarjoamalla turvallisen ja helppokäyttöisen pyöräpysäköintikeskuksen sisätilassa rautatieaseman läheisyydessä.

Pyörätallin palvelut kehittyvät vaiheittain

Kaisantunnelin Pyörätalli on pilotti, jota kehitetään vaiheittain. Pilotin tavoitteena on luoda ratkaisuja, joita voidaan tulevaisuudessa monistaa muihin liityntäpyöräpaikkoihin.

Pilotin alussa tallin kulunvalvonta perustuu HSL-korttiin. Talliin pääsee sisään näyttämällä matkakorttia lukijalle tallin ovella. Mikä tahansa HSL-kortti kelpaa, vaikka lukija ei ole sama kuin liikennevälineissä. Kortilla ei tarvitse olla arvoa eikä voimassa olevaa matkalippua. Pyörätallin käyttäminen ei tässä vaiheessa vaadi rekisteröitymistä.

Syksyn aikana tulee käyttöön ratkaisu, jossa Pyörätallin käyttäjäksi pitää rekisteröityä ja asiakkuuteen on liitettävä HSL-kortti. Rekisteröitymisen jälkeen HSL-kortti toimii avaimena talliin. Käyttäjäksi rekisteröityminen parantaa tallin turvallisuutta.

Vaikka talliin ei aluksi pääse HSL-sovelluksen avulla, se tulee myöhemmin mahdolliseksi. Sovellukseen kehitetään loppuvuoden aikana toiminnallisuus, joka mahdollistaa sen käytön tunnisteena tallin käyttöön.

Pilottivaiheessa Pyörätallin käyttäjät voivat ladata maksutta sähköpyöriensä akkuja samalla, kun pyörä on pysäköitynä talliin. Latausta varten asiakas tarvitsee oman laturin.

Kaupunkiliikenne Oy ja HSL seuraavat tallin käyttöä ja sen käytöstä kerätään palautetta.

Pyörätalli suunniteltiin asiakkaiden toiveiden mukaan

Pyörätallin palvelukonseptin ja suunnitelmien viimeistelyä varten Kaupunkiliikenne kartoitti keväällä 2023 pyörällä liikkuvien tarpeita kyselyllä, johon vastasi yli 400 henkilöä. Pyöräpysäköinnin lisäksi kyselyn vastaajat toivoivat eniten pyöränhuoltoa, pyörän pesumahdollisuutta, vartiointia sekä juomapullon täyttöpistettä. Vapaissa kommenteissa tärkeäksi teemaksi nousi etenkin pyöräpysäköinnin turvallisuus. Näihin asiakkaiden toiveisiin on pyritty vastaamaan, ja kehittämistä jatketaan pilottivaiheen aikana. Pyörätallin turvallisuutta varmistetaan eri toimenpiteillä. Näitä ovat kameravalvonta, vartiointi ja myöhemmin HSL:n kulunvalvontaratkaisu.

Kaisantunnelin Pyörätallin rakentaminen käynnistyi vuonna 2021. Osa rakentamiskustannuksista katettiin valtionavustuksilla.

Kaupunkiliikenne kehittää liityntäpyöräpysäköintiä Helsingissä

Kaupunkiliikenne vastaa sekä autojen että pyörien liityntäpysäköinnin kehittämisestä ja ylläpidosta Helsingissä yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Suurin osa helsinkiläisistä asuu muutaman kilometrin säteellä juna- tai metroasemasta. Asemien yhteydessä on tarjolla liityntäpyöräpysäköintipalvelu, johon pyörän voi jättää parkkiin ja jatkaa matkaa kätevästi joukkoliikenteellä. Helsingin raideliikenneasemien liityntäpyöräpysäköintipalvelun kehittämiseen on panostettu merkittävästi viime vuosien aikana.

Vuonna 2023 pyörien liityntäpysäköintipalvelua parannettiin Ruoholahden, Siilitien ja Vuosaaren metroasemilla sekä Kannelmäen, Käpylän ja Tapanilan juna-asemilla. Tulevina vuosina tullaan vaiheittain uusimaan ja lisäämään vuosittain runkolukittavien pyörätelineiden määrää asemien yhteydessä. Keväällä 2024 parannustöitä on tehty Huopalahden, Malminkartanon, Oulunkylän, Pitäjänmäen ja Puistolan juna-asemilla sekä Kontulan metroasemalla.

Liityntäpyöräpysäköintipalvelun kehittämistä ohjaavat Helsingin kaupungin pyöräliikenteen kehittämisohjelmassa 2020–2025 asetetut tavoitteet (hyväksytty Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa ja kaupunginhallituksessa vuonna 2020) sekä sen jälkeen laadittu Pyöräpysäköinnin yleissuunnitelma ja toteutusohjelma 2021–2025 (Helsingin kaupunki ja HKL, 2021). Ohjelmassa on esitetty tavoitteet ja alustava aikataulu raideliikenteen asemien pyöräpysäköinnin kehittämisestä vuosille 2021–2024 sekä laskettu paikkamäärätarve vuodelle 2030.

Helsingin kaupungin tavoitteena on lisätä pyöräilyn osuutta liikkumismuotona 20 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tämän kasvun mahdollistamisessa pyöräilijöille suunnattujen palvelujen rooli on merkittävä.

Lisätietoa liityntäpysäköinnistä ja pysäköintiin varattujen alueiden sijoittumisesta Helsingissä saat HSL:n sivuilta.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Suunnittelu ja toteutus: DevNet Oy